Babysalmesang er for børn fra to til ni måneder. Her oplever forældre og bedsteforældre, hvordan babyerne finder glæden ved sang, sanglege, musik, sæbebobler og dejligt samvær.

Leder
Babysalmesangen ledes af sangpædagog Janne Solvang.

Gå til babysalmesangs side her.