I Herstedøster Sogn er der tilbud om konfirmation på 8. klassetrin.

Normalt følges man med sin klasse på et hold hos en af sognets præster. Er man døbt og har fulgt konfirmationsforberedelsen (50 - 60 timer) hos præsten, kan man blive konfirmeret. Er man ikke døbt, kan man sagtens gå til præst alligevel. Men skal man konfirmeres, forudsætter det at man er blevet døbt. Det sker gerne engang mellem jul og påske.

Selve konfirmationsforberedelsen begynder efter efterårsferien. Undervisningen finder sted i Menighedsgården, Herstedøstergade 5 – ved siden af kirken – en af dagene mandag til torsdag efter skoletid. Konfirmander fra friskoler uden for sognet tilbydes undervisning sidst på eftermiddagen.

Konfirmandindskrivning
Der er indskrivning til det følgende års konfirmation i maj og juni måneder. Indskrivningen sker ved skriftlig indskrivning. Tilmeld dig online via formularen, som du henter her.

Inden undervisningen begynder, bliver det kommende års konfirmander inviteret til et orienteringsmøde sammen med deres forældre.


Konfirmationer 2019

Herstedøster Skole
D-klassen
17. maj
E-klassen 18. maj
F-klassen 30. maj

Lilleskolen 
25. maj

Konfirmander fra privatskoler
11. maj


Konfirmationer 2020

Herstedøster Skole
D-klassen
8. maj
E-klassen 21. maj
F-klassen 9. maj
G-klassen 23. maj

Lilleskolen
16. maj

Konfirmander fra privatskoler
2. maj