Tekst Jannie Lindgaard 

Når vi har mistet en pårørende, kan der opstå en indre tomhed. Nogen har svært ved at komme ud og møde andre. Andre kæmper med ensomheden. Alt det, der før gav mening, kan miste sin betydning.

Flere oplever, at det er svært at gå ud og møde andre mennesker. Vi fornemmer, at andre synes, vi må se at komme videre. Det kan også være svært at rumme de gode råd, andre gerne vil give. Vi kan få en fornemmelse af, at de vil have det til at gå over.

Sorg er ikke noget, der går over. Sorg er en kærlighed, der ikke længere kan komme frem til den, vi holdt af. Vi lever med den og vi går igennem den. Sorgen kan forandre sig med tiden og få en anden plads, men vi bærer den fortsat i os.

Når man har mistet, kan det være en støtte at tale med og høre om mennesker, som har oplevet det samme som en selv. Det kan man gøre i vores sorggruppe.

Sorggruppen er ikke et terapi- eller behandlingstilbud, men en mulighed for at finde støtte i den svære tid, som følger efter tabet af en nærtstående slægtning eller ven. Vi forsøger ikke at fjerne jeres sorg eller at presse jer til at 'komme videre'. Men fællesskabet med andre, der har mistet, kan hjælpe med at bære sorgen og den forandrede hverdag.

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere eller melde dig til. Du kan ringe eller maile til Lars Kruse eller Jannie Lindgaard.


Hvor
Sorggruppen mødes i Menigheds-gården, Herstedøstergade 5, Albertslund

Hvornår
Sorggruppen mødes kl. 19-21 på følgende mandage 22. januar, 5. februar, 26. februar, 12. marts, 26. marts, 9. april, 23. april, 7. maj.

Ledes af
Lars Kruse, sognepræst
Tlf
5114 9210
E-mail lark@km.dk

Jannie Lindgaard
Tlf
2963 0241
E-mail jlp@km.dk