Småbørnssalmesang er et tilbud for de ét-tre-årige. Forløbet begynder, hvor babysalmesangen slutter. Kom med forældre, bedsteforældre og andre, som gerne fortsat vil nyde det dejlige musikalske samvær med salmesang og sanglege, som Herstedøster Kirkes unikke ramme byder på.

Det er ikke nogen betingelse og forudsætter ikke, at man har deltaget i babysalmesangen. 

Leder
Småbørnssalmesangen ledes af sangpædagog Janne Solvang.