De små synger er et tilbud for de 1-4 årige. Forløbet begynder, hvor babysalmesangen slutter. Kom med forældre, bedsteforældre og andre, som gerne fortsat vil nyde det dejlige musikalske samvær med salmesang og sanglege, som Herstedøster Kirkes unikke ramme byder på.
Efterårsholdet 2019 starter 24. oktober og slutter 12. december

Hver torsdag kl 16-16.45 i Herstedøster Kirke

Holdet ledes af Else-Marie Damsgaard

For info og tilmelding kontakt else-marie.org@hotmail.com