Herstedøster Kirke har de senere år satset massivt på kor og musik, blandt andet ved at styrke sangglæden hos børn og unge. Ialt findes der i kirken syv forskellige sang- og kortilbud ved kirken: babysalmesang, småbørnssalmesang, Børnehavekoret, Spirekoret, Børnekoret, Juniorkoret og Ungdomskoret.

Alle sangglade børn og unge i alderen 0-25 år har dermed mulighed for at gå til kor.

Vær med
Send os en e-mail eller en SMS eller ring til os, hvis du har lyst til helt uforpligtende at være med til en øvetid.

Hvor
Alle kor øver i Menighedsgården ved Herstedøster Kirke.
 

Projekt: "Alle Kan Synge 2018-22"

Et stort visionært udviklingsprojekt i samarbejde med Herstedøster Skole. Læs mere om projektet på www.allekansynge.dk eller følg os på facebooksiden: Alle Kan Synge


Øvrige eksterne samarbejder
Gennem årene har Korskolen samarbejdet med Albertslund Kommune, Herstedøster Skole, Rosenly Børnehave , Albertslund Musikskole, Albertslund Bibliotek, Albertslund Centrum, Seniorklubben i Herstedøster, Danmarks Naturfredningsforening, Glostrup Idrætsforening, Plejehjemmene Albo og Humlehusene, Folkekirkens Ungdomskor (medlem), Sangkraftcenter København.


Undervisere
Anne-Kari Ferenczi
, organist og leder af Korskolen. Projektleder, Alle Kan Synge

Signe Sørensen, korleder, Alle Kan Synge
Bente Colding-Jørgensen, korleder
Bettina Rasmussen, korleder
Else-Marie Damgaard, organist og akkompagnatør
Janne Solvang, sangpædagog


Det er gratis at synge med i korene.

Facebook
Besøg også Korskolen på facebook

Yderligere info
Anne-Kari Ferenczi
Tlf
2186 0875
E-mail annekari.ferenczi@gmail.com