Menighedsrådsmøderne er offentlige, og alle er velkomne til at overvære menighedsrådets arbejde. Møderne bliver afholdt i Menighedsgården og begynder kl. 19.00. Møderne varer oftest cirka tre timer. Der er jævnligt lukket møde i begyndelsen af det ordinære møde. Lukket møde omhandler personalesager eller lignende.

Mødeplanen for 2018 
Tirsdag den 9. januar
Tirsdag den 13. februar
Tirsdag den 13. marts
Onsdag den 11. april
Onsdag den 16. maj
Tirsdag den 12. juni
Onsdag den 15. august
Onsdag den 12. september
Onsdag den 10. oktober
Onsdag den 21. november