Her er valgresultatet

Her er valgresultatet


# Ukategoriseret
Udgivelsesdato Udgivet lørdag d. 19. september 2020, kl. 18:12
Her er valgresultatet

BEKENDTGØRELSE

Oversigt over valgte medlemmer til menighedsrådet i Herstedøster Sogn

Til valgforsamlingen den 15. september 2020 klokken 19 og den ekstraordinære valgforsamling den 6. oktober kl. 19 i Herstedøster Kirke blev følgende valgt til det nye menighedsråd 2020-2024:

Susanne Serop Blomsterberg, Karin Gjelstrup, Marianne Gustafson, Claus Heje, Steen Hommelhoff Jensen, Jørgen Jørgensen, Lars B Lodberg, Gertrud Thiil Nielsen, Jens Christian Aarestrup Ravn og Olivia Winther-Sørensen.

Som stedfortrædere blev Hanne Aarestrup Ravn og Else Schröter valgt.

I henhold til cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling § 29 stk. 1-2, skal valgbestyrelsen herved bekendtgøres, at der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020, kan indgives en kandidatliste og dermed udløses afstemningsvalg. Det skal tillige oplyses, at der skal vælges 10 medlemmer til menighedsrådet, der skal være 10 stillere, menighedsrådet har en funktionsperiode på 4 år, kandidatlisten kan afleveres hos formanden for valgbestyrelsen, Claus Heje, Vibevej 1, 2630 Taastrup.  Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt formular.

Indkaldelse til Ekstraordinær valgforsamling 6. oktober

Da valgforsamlingen den 15. september 2020 ikke førte til et nyt fuldtalligt menighedsråd på 10 valgte medlemmer, indkaldes der i henhold til cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling § 31 til ekstraordinær valgforsamling tirsdag den 6. oktober 2020 klokken 19 i Menighedsgården ved Herstedøster Kirke. Den ekstraordinære valgforsamling er alene et udfyldningsvalg.  Der stemmes således kun om ledige pladser i menighedsrådet og stedfortrædere.