Læs evangeliet til skærtorsdag her

Læs evangeliet til skærtorsdag her


# Gudstjeneste
Udgivelsesdato Udgivet af Mette Hald Mikkelsen, onsdag d. 8. april 2020, kl. 12:14
Læs evangeliet til skærtorsdag her

SKÆRTORSDAG

Af Mette Hald Mikkelsen

EVANGELIELÆSNING: Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen; han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste. Og mens de holdt måltid – Djævelen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham; og Jesus vidste, at Faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud – så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham: »Herre, vasker du mine fødder?« Jesus svarede ham: »Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det.« Peter sagde: »Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder.« Jesus svarede: »Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig.« Simon Peter sagde til ham: »Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet!« Jesus sagde til ham: »Den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene; dog ikke alle.« Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham; derfor sagde han: I er ikke alle rene. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han til dem: »Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig Mester og Herre, og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer.« [Johannesevangeliet 13,1-15]

 

REFLEKSION: Skærtorsdag læser vi altid beretningen om Jesus, der samler sine 12 disciple til et påskemåltid. Hvert andet år beskrives beretningen fra Matthæusevangeliet – de kendte ord, som vi hører til hver nadver – ordene om, at Jesus velsigner brødet og vinen og minder disciplene om, at han vil være hos dem, også efter sin død.

De modsatte år – de lige år, som 2020 jo netop er – der læser vi ikke om indstiftelsen af nadveren - her læser vi derimod beretningen fra Johannesevangeliet, som jo er noget anderledes.

Jesus vasker disciplenes fødder. Og måske er det meget godt for os, at teksten om fodvaskningen falder lige her midt i coronatiden, som jo på mange måder handler om, at vi skal vaskes.

Teksten handler om vand – om at disciplene skal vaskes – og om at de skal blive rene.

Midt under måltidet finder Jesus en balje frem, og begynder at vaske løs. Som en tjener for sine disciple. Han som er deres Herre opfører sig som deres tjener. Og det synes Peter er noget rod. Derfor forsøger han at stoppe ham, men da han først forstår, at fodvaskningen har en særlig betydning, vil han pudselig have mere – så må Jesus også gere vaske hans hænder og hoved.

Fodvaskningen er et meget konkret billede på hvad der sker langfredag. Dét, at Jesus vasker disciplenes fødder er et billede på hvad han gør for dem næste dag – dagen, hvor han med sin død på korset vasker vores synder bort.

Det handler om at tro, at Jesus virkelig er Guds Søn og kom til verden for at frelse syndere, bringe forsoning med Gud, udgyde sit blod, for at skaffe os syndernes tilgivelse.

 

Alt det udtrykker Jesus ved at vaske disciplenes fødder.

 

Også alle vi andre har med Jesu død fået vasket vores fødder – det er et fint billede, for vi ved jo selv, hvordan vores rene fødder kan blive lidt små-beskidte – eller møg beskidte – hvis vi vader rundt på bare tæer – I vores liv blandt mennesker kan vi komme til at jokke i spinaten – vores ellers renvaskede fødder kan blive beskidte – men Jesus har givet os et forbillede – han vaskede disciplenes fødder for at de skulle vaske hinandens fødder – for at også VI skal vaske hinandens fødder.

Det betyder jo ikke helt konkret at vi skal vaske fødder, men at vi skal elske og tilgive. Det er hvad Jesus med fodvaskningen beder os om – at gøre som han har gjort mod os.

 

Lige for tiden kan vi ikke gøre det ved at være sammen – men teksten med fodvaskningen kan måske være en god påmindelse om, at vi for tiden skal elske hinanden ved at huske at vaske – ikke vores fødder, men vores hænder!

 

Så: Elsk din næste og husk at vaske hænder…!BØN: 
Jesus Kristus, Mester og Herre
alt er lagt i dine hænder i dag.
Men på vej mod døden og siden himlen
bøjer du dig for os; viser os 
at størst af alt  er kærlighed til det andet menneske.
Nu beder vi dig:
Lad os aldrig glemme
at når vi bøjer os for hinanden
så løfter du os ind i himlen. 
Du, Fader, Søn og Helligånd,
livets Herre. 

Amen

SØRUP KIRKES ORGANIST OG KIRKESANGER:

Den Danske Salmebog 366 - Nogen må våge i verdens nat

https://www.youtube.com/watch?v=QSBo9ini8Xs