Udgivet tir d. 12. mar 2019, kl. 11:24


Mon ikke alle haveejere kender det? Enhver have udvikler sig over tid. Så ændrer man en del af bedene i det ene hjørne. Og snart efter skygger et træ eller en stedsegrøn busk for lyset på terrassen.

Sådan er det med alt levende. Det er under udvikling. Og for en del ting har det også en vis levetid.

Vi må konstatere, at kirkegården har det som haverne. Den skal ikke blot passes. Der skal også tænkes over, hvordan den skal udvikle sig, for at den skal vedblive at være en lille paradisisk plet.

Det er menighedsrådets ønske, at kirkegården udvikler sig med den samme stil, som den har, med skæve linjer og med et gammelt udtryk.

Til dette kræves en plan for beplantning og beskæring. Der skal udstikkes en linje for hvilke plantearter, der skal benyttes, og hvordan kirkegården skal se ud, nu hvor næsten alle bisættes frem for at jordfæstes.

For bare et hundrede år siden havde hver gård i sognet sit eget familiegravsted.

De afløses nu af små gravsteder i græs eller som et lille felt med hæk omkring. Dengang var sognets indbyggertal under 1000. I dag er vi ti gange så mange.

Menighedsrådet ønsker at forny kirkegården i en mere sanselig retning. Der skal plantes bunddække og græs frem for perlesten. Uudnyttede og fredede gravsteder kan beplantes. Der prioriteres farver, insekter og dufte.

Et stort projekt bliver at skabe mere plads ud for kirkens indgangsparti, våbenhuset. Her skal vi også tænke på en anden belægning, så kørestole og gangbesværede har bedre adgang.

Bænke og affaldsstativer skal placeres, så de skæmmer mindst muligt. Og med årene skal der kigges på belysningen, der mildest talt ikke helt lever op til energibesparende mål.

Det er også med i menighedsrådets tanker at finde pladser til de mange biler, der kommer til kirken. Det er en udfordring, hvor vi må være i dialog med både kommunen og grundejerforeningen.

Personligt glæder jeg mig meget til at se det nye skyde frem.

Det er et stille og langvarigt projekt. Menighedsrådet har valgt at arbejde sammen med landskabsarkitekt Birgitte Fink om udviklingen af kirkegården. Hun har mange års erfaring med kirkegårde her på Sjælland.

Det er vigtigt at have en plan for kirkegårdens udvikling fremfor tilfældige hovsaløsninger.


Tekst Lars Kruse Foto Bo Nygaard Larsen

Kategorier Ukategoriseret