Udgivet tir d. 2. okt 2018, kl. 11:54

En gudstjeneste er ikke bare en gudstjeneste. I de senere år er flere typer gudstjenester kommet til for på hver sin måde at dække et behov hos en bestemt målgruppe.

Det gælder for eksempel MEDITATIONSgudstjenesterne, der i sæsonen bliver afholdt én gang om måneden i Herstedøster Kirke. Næste gang er onsdag den 3. oktober kl. 19.30.

»MEDITATIONSgudstjeneste er først og fremmest en stille gudstjeneste. Vi synger sange fra Taizé-traditionen. En andagtsform, der har bredt sig fra en lille by i Frankrig og ud over jorden. Vi læser i Bibelen og hører refleksioner over livet af forskellig slags,« siger sognepræst Lars Kruse, der står for gudstjenesterne.

»Fra hverdagens stress og krav kommer vi ind i kirkens gamle rum for at finde samling om os selv, om Gud og livet. Meditation er en af kirkens gamle erfaringstraditioner der ligner nutidige ord som fordybelse, ro og mindfulness. Sangene fører os ind i stilheden, hvor der er rum til at høre Gud tale og lade sig udfordre eller opbygge til de kommende dages opgaver,« siger Lars Kruse.

Vel mødt i Herstedøster Kirke onsdag den 3. oktober kl. 19.30.


Tekst og foto
Bo Nygaard Larsen

Kategorier Ukategoriseret